Aktuality

30.6.2015
Přerušený přístup k Anopress

Dosavadní přístup MU ke zdroji Anopress, který byl hrazený z prostředků OP VK skončil 22.6.2015. V současné době připravuje Knihovna FSS podklady pro vyhlášení výběrového řízení na licenci novou. Pokud vše půjde bez problémů, přístup by měl být obnoven v polovině září a končit v červenci 2016.

Zájemcům o přístup do Anopress během letních prázdnin 2015 doporučujeme vyuzit služby Moravské zemské knihovny.