Aktuality

5.9.2014
Tři nové medicínské informační zdroje

Díky podpoře projektu OP VaVpI MEDINFO (medinfo.ics.muni.cz) získali uživatelé z Lékařské fakulty MU od 1.9.2014 přístup ke třem novým špičkovým elektronickým informačním zdrojům:

MEDLINE Complete - kolekce více jak 2.500 plnotextových medicínských časopisů doplňujících bibliografický zdroj MEDLINE

SMART ImageBase - špičková průběžně doplňovaná kolekce profesionálních lékařských ilustrací a animací pokrývající 19 lékařských specializací (celkem více než 20.000 obrázků a přes 400 animací)

DynaMed - prestižní klinický informační zdroj pro medicínu založenou na důkazech, tzv. “evidence-based medicine” (EBM).