Aktuality

5.9.2014
JoVE - Journal of Visualized Experiments

Od 1. září 2014 mají uživatelé MU přístup k unikátnímu informačnímu zdroji - prvnímu světovému recenzovanému videočasopisu JoVE - Journal of Visualized Experiments, který obsahuje videozáznamy velmi ilustrativně natočených a odborně komentovaných postupů vědeckých experimentů z oblasti medicíny a přírodních věd.

Současný způsob práce v laboratořích a zejména výuka nových mladých vědců s přihlédnutím k environmentálním, humánním a ekonomickým aspektům neumožňuje vždy opakovaně pro demonstrační účely vykonat ukázku postupu experimentu. Proto je vhodné využívat již zpracované zaznamenané postupy experimentů. Akvizice JoVE tuto mezeru v informačním zabezpečení MU plně pokrývá.