Aktuality

16.12.2013
Nové kolekce od JSTOR

Od 16.12.2013 přibyly další dvě kolekce JSTOR, ke kterým má MU přístup - Arts&Science 5 a 8.

Celkem tak má MU v současnosti přístup v rámci JSTOR k následujícím kolekcím:

  • Arts and Science I Collection
  • Arts and Science II Collection
  • Arts and Science III Collection
  • Arts and Science IV Collection
  • Arts and Science V Collection
  • Arts and Science VIII Collection
  • Business II
  • Biological Sciences (tato je přístupná pouze z počítačů Přírodovědecké fakulty MU)

Podrobněji viz http://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=34