Aktuality

11.1.2013
Medicínské zdroje z projektu OP VaVpI

Od 1.1.2013 ma MU zajištěn na 7 let přístup ke špičkovým vědeckým elektronickým informačním zdrojům z oblasti medicíny a zdravotnictví z projektu OP VaVpI MEDINFO. Jedná se o kolekci 9 následujících informačních zdrojů:

Projekt MEDINFO zajišťuje výše uvedené informační zdroje nejen pro Masarykovu univerzitu, ale i pro další vybrané vysoké školy a zdravotnická zařízení, jako např. Univerzitu Palackého v Olomouci, Ostravskou univerzitu v Ostravě, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (Mezinárodní centrum klinického výzkumu) aj.