Aktuality

2.12.2010
ScienceDirect a Scopus přes Shibboleth

K elektronickým informačním zdrojům dostupným z mimouniverzitních počítačů pomocí technologie Shibboleth přibyla kolekce e-časopisů ScienceDirect od vydavatelství Elsevier a citační/abstraktová databáze Scopus od stejného vydavatelství.

Pro vzdálený přístup (např. z domacího počítače) přes Shibboleth není třeba nastavovat webový prohlížeč ani instalovat na počítači žádné klientské programy, jak je tomu v případě přístupu pomocí jiných technologií. Stačí kliknout v záznamu daného zdroje na Portálu EIZ-MU na odkaz Vzdálený přístup: Shibboleth a do zobrazeného přihlašovacího formuláře zadat své UČO (univerzitní číslo osoby) a sekundární heslo do IS MU.

V současné době jsou dostupné přes Shibboleth již tyto informační zdroje:

Shibboletizace dalších informačních zdrojů se připravuje.