Aktuality

11.1.2018
20 tisíc nových e-knih

Národní technická knihovna v Praze zakoupila pro účastníky národního konsorcia CzechELib (tedy i pro MU) přístup do téměř 20 tisíc elektronických knih od předních světových vydavatelů odborné a vědecké literatury - Elsevier, Springer, Wiley, Taylor and Francis. Nejvíce titulů je z oborů Science-Technology-Medicine, ale hojně jsou zastoupeny i ekonomie, sociální vědy a další..

Většina těchto knih je dostupná uživatelům elektronicky v režimu EBS (Evidence Based Selection) -- to znamená, že po celý rok 2018 mají uživatelé přístup ke všem knihám, a na konci roku budou z nich vybrány a zakoupeny do trvalého vlastnictví právě ty nejvyužívanější (ve stanoveném celkovém finančním objemu).

Podobnější popisy kolekcí předvybraných e-knih od jednotlivých vydavatelů