Aktuality

8.1.2018
JSTOR - rozšířený přístup

Od počátku roku 2018 získala MU přístup k mnohem většímu počtu kolekcí časopisů v databázi JSTOR, (kolekce Arts & Science 1-15 a kolekce LifeSciences), které pokrývají téměř veškerý obsah tohoto populárního informačního zdroje. Dohromady jde o více než 2000 časopiseckých titulů, každý od prvního čísla prvního ročníku.