Volně dostupné zdroje

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Obsáhlá databáze českého a slovenského umění. [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
Výzkumný projekt zkoumající představení starověkých textů od řecké tragédie po římskou epiku. [více informací]
Artcyclopedia je předním průvodcem výtvarným uměním v muzejní kvalitě na internetu. [více informací]
Rozsáhlá kolekce volně přístupných obrázků, videí, dokumentů a audio nahrávek od partnerských muzeí JSTOR. MUNI nemá přístup ke Core Collection. [více informací]
B
kolekce přírodovědné literatury [více informací]
národní lékařská bibliografie [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
C
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na díla společenských a humanitních věd. [více informací]
plné texty vybraných (sponzorovaných) norem [více informací]
D
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
e-knihy o Internetu a IT [více informací]
Autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě. [více informací]
bibliografická databáze z oblasti pedagogiky [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
úřední věstník Evropské unie [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na evropské kulturní dědictví. [více informací]
Index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech z humanitních a sociálních věd. [více informací]
G
Geografická bibliografie ČR online [více informací]
I
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
Digitální knihovna webových stránek, textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních dokumentů a softwarových programů. [více informací]
Archiv dat z oblasti výzkumu sociálních a behaviorálních věd. [více informací]
J
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Vancouver atd.) [více informací]
M
Interaktivní mapa neziskového sektoru v ČR [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě PubMed [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
N
Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky [více informací]
O
Digitální knihovna zaměřená na německou kulturu. [více informací]
Otevřený digitální repozitář a archiv akademických textů. [více informací]
P
Open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd. [více informací]
Global Think Tanks je sbírkou objektivních, na faktech založených výzkumů předních světových politických odborníků, think-tanků, nevládních a neziskových organizací. [více informací]
Největší digitální knihovna plných textů světové literatury. [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
R
RISM je volně dostupným katalogem historických rukopisných hudebních pramenů, které jsou uloženy ve stovkách světových knihoven a archivů. [více informací]
S
repozitář článků z oblasti částicové fyziky [více informací]
SSRN se věnuje rychlému celosvětovému šíření výzkumu a skládá se z řady specializovaných výzkumných sítí. [více informací]
bibliografické databáze z oblasti sportu [více informací]
databáze o sportu a sportovních vědách [více informací]
bibliografická databáze z oblasti sportu [více informací]
T
CEJSH je otevřená databáze abstraktů, recenzí plných textů článků z časopisů vydávaných ve středoevropských zemích se zaměřením na sociální vědy. [více informací]
Internetová encyklopedie poskytující otevřený přístup k podrobným, vědecky recenzovaným, informacím o klíčových tématech a osobnostech. [více informací]
U
Digitální knihovna poskytující bezplatný přístup k materiálům vytvořeným OSN. [více informací]
V
Jednotné přístupové rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. [více informací]
W
Open access portál, který slouží k tvorbě, ukládání a získávání ověřených studijních materiálů z oblasti humanitních věd. [více informací]
Z
Německá multioborová digitální knihovna. [více informací]
citační manažer pro správu citačních údajů a tvorbu soupisu literatury [více informací]