Zdroje pro: Fakulta sportovních studií

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
elektronické učebnice z Cambridge University Press [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
E
osobní správce referencí [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
H
knihy a videa vydavatelství Human Kinetics [více informací]
J
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Vancouver atd.) [více informací]
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
P
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
S
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
bibliografické databáze z oblasti sportu [více informací]
databáze o sportu a sportovních vědách [více informací]
fulltextová databáze z oblasti sportu [více informací]
bibliografická databáze z oblasti sportu [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj