Zdroje pro:

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
kolekce matematických e-časopisů [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky [více informací]
B
digitální archiv rukopisů Samuela Becketta [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
výběr referenčních příruček vydavatelství Brill [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
multioborová časopisecká databáze [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
D
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti knihovní vědy od vydavatelství Emerald [více informací]
portfolio 9 kolekcí e-časopisů od Emerald se zaměřením na management [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
databáze a kolekce e-books zaměřená na životní prostředí [více informací]
bibliografická databáze z oblasti pedagogiky [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
J
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
videozáznamy vědeckých experimentů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
L
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
plnotextový, biografický a bibliografický zdroj literárních informací [více informací]
soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku [více informací]
M
rukopisy a staré tisky v ČR [více informací]
kolekce elektronických zdrojů dostupných na PdF MU [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
kolekce humanitních online časopisů [více informací]
kolekce online časopisů z oblasti sociálních věd [více informací]
online encyklopedie z oblasti lingvistiky [více informací]
P
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
časopisy z oblasti vzdělávání z megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
R
elektronické knihy z humanitních a společenských věd [více informací]
S
elektronické časopisy [více informací]
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
kolekce matematických e-časopisů od Taylor & Francis [více informací]
časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
W
citační a bibliografická časopisecká databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
plné texty vybraných encyklopedií z Wiley Online Library [více informací]
plné texty časopisů Wiley+Blackwell [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj