Zdroje pro: Právnická fakulta

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Databáze obrázků a fotografií pro výukové a vzdělávací účely [více informací]
B
Licencovaný zdroj Beck-online
databáze německého práva [více informací]
databáze českého práva [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
D
Přes 80 tis. e-knih z humanitní oblasti a oblasti sociálních věd [více informací]
E
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
úřední věstník Evropské unie [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
H
Licencovaný zdroj HeinOnLine
databáze plných textů právnických časopisů, knih a dalších dokumentů [více informací]
J
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
K
mezinárodní arbitráž [více informací]
mezinárodní právo, obchodní právo [více informací]
kolekce právnických online časopisů [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
Licencovaný zdroj Oxford Journals - Law
kolekce právnických online časopisů [více informací]
kolekce online časopisů z oblasti sociálních věd [více informací]
P
názorová publicistika ze světových médií [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
R
kolekce e-knih obor právo nakladatelství Routledge [více informací]
S
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
U
mezinárodní právo [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj