Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu LR1305 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: kolekce humanitních online časopisů
Odkaz: https://www.cambridge.org/core
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Cambridge University press
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií
Obory: Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Muzikologie, Náboženství, Právo, Psychologie, Sociální vědy, Společenské vědy
Podrobný popis:
Kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje více než 200 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press (CUP).
V rámci předplatného je zajištěn přístup do aktuálního ročníku časopisů a do archivu s retrospektivou v závislosti na konkrétním titulu (viz seznam titulů).
Kolekce obsahuje různorodé obory, mezi nejpočetnější patří: archeologie, ekonomie, historie, lingvistika, právo, muzikologie, filozofie, politologie, religionistika, psychologie a teritoriální studia. 
 

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
Připojené soubory:
Soubor 2017_CUP_HSS_Titles.xls