Portál elektronických informačních zdrojů
 

Portál elektronických informačních zdrojů MU

Elektronické informační zdroje (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku na MU. Jedná se především o "licencované zdroje" – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek. Tyto zdroje jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.

Přístup k licencovaným zdrojům (a služby s tím spojené) je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti MU nebo použitím technologií pro vzdálený přístup.

Přehled zdrojů základní přehled elektronických informačních zdrojů předplácených na MU
Discovery prohledávání všech elektronických informačních zdrojů z jednoho místa (více informací...)
Služby nad el. zdroji na MU
Seznam elektronických časopisů a knih vyhledávání a seznam dostupných elektronických časopisů a knih
Full Text Finder služba dohledávání plných textů k článkům
Vzdálený přístup návody pro přístup ke el. zdrojům a službám (když se nacházíte mimo síť MU)
Upozornění
Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou MU!
Aktuality
12.1.2018
Nové EIZ pro MU
Od 2018 má MU nové EIZ přes centrum CzechELib
11.1.2018
20 tisíc nových e-knih
E-knihy dostupné přes CzechELib
8.1.2018
JSTOR - rozšířený přístup
MU má od 2018 přístup k téměř celému obsahu JSTOR
Více...
Nové zdroje
12.1.2018
American Physical Society e-Journals - APS ALLkolekce fyzikálních časopisů
11.1.2018
e-books CzechELib: Springermultioborová kolekce e-knih
11.1.2018
Web of Science - Citation Connectionrozšíření WoS o další citační databáze a indexy
Více...