Portal of electronic information resources
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu LR1305 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Link: https://www.cambridge.org/core
Remote access?: connect via EZproxy
Remote access?: Shibboleth
Producent: Cambridge University press
Valid until: not limited
Category: licensed resource
Accessible from: Faculty of Arts, Faculty of Social Studies
Related domains: History, Law, Library Science, Linguistic science, Literature, Musicology, Philozophy, Psychology, Religion, Socialni vedy (???), Social sciences

Type of the resource: Fulltext
Language: english
Contact person: Mgr. Lucie Janoušková
Related files:
Soubor 2017_CUP_HSS_Titles.xls