Portál elektronických informačních zdrojů
 

Portál elektronických informačních zdrojů MU

Elektronické informační zdroje (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku na MU. Jedná se především o "licencované zdroje" – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek. Tyto zdroje jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.

Přístup k licencovaným zdrojům (a služby s tím spojené) je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti MU nebo použitím technologií pro vzdálený přístup.

Přehled zdrojů základní přehled elektronických informačních zdrojů předplácených na MU
Discovery prohledávání všech elektronických informačních zdrojů z jednoho místa (více informací...)
Služby nad el. zdroji na MU
Seznam elektronických časopisů a knih vyhledávání a seznam dostupných elektronických časopisů a knih
Full Text Finder služba dohledávání plných textů k článkům
Vzdálený přístup návody pro přístup ke el. zdrojům a službám (když se nacházíte mimo síť MU)
Upozornění
Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou MU!
Aktuality
26.9.2018
EZproxy v prohlížeči Edge
EZproxy nemusí v prohlížeči Microsoft Edge (dříve Explorer) fungovat korektně
21.8.2018
Indikace plného textu u Wiley
chybná indikace dostupnosti plného textu u Wiley
25.5.2018
Annual Reviews
rozšíření kolekce předplatného o společenskovědní tituly
Více...
Nové zdroje
23.11.2018
LWW Health Library: Exercise Science Free-trialonline portál pro vědy o cvičení
30.10.2018
Kluwer Arbitrationmezinárodní arbitráž
16.10.2018
Wiley Online Reference Works 2018Encyklopedické přehledy teorií z oblastí ekonomie, managementu, financí apod.
Více...