Portál elektronických informačních zdrojů
 

Portál elektronických informačních zdrojů MU

Elektronické informační zdroje (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku na MU. Jedná se především o "licencované zdroje" – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek. Tyto zdroje jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.

Přístup k licencovaným zdrojům (a služby s tím spojené) je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti MU nebo použitím technologií pro vzdálený přístup.

Přehled zdrojů základní přehled elektronických informačních zdrojů předplácených na MU
Discovery prohledávání všech elektronických informačních zdrojů z jednoho místa (více informací...)
Služby nad el. zdroji na MU
Seznam elektronických časopisů a knih vyhledávání a seznam dostupných elektronických časopisů a knih
Full Text Finder služba dohledávání plných textů k článkům
Vzdálený přístup návody pro přístup ke el. zdrojům a službám (když se nacházíte mimo síť MU)
Upozornění
Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou MU!
Aktuality
25.5.2018
Annual Reviews
rozšíření kolekce předplatného o společenskovědní tituly
9.5.2018
Wiley - přihlašování opět v provozu
přihlašování přes Shibboleth u Wiley je již opět plně v provozu
12.4.2018
Wiley - výpadek přihlašování přes Shibboleth
přihlašování přes Shibboleth do zdroje Wiley dočasně nefunguje
Více...
Nové zdroje
4.7.2018
The Economist Historical ArchiveOnline archiv časopisu The Economist od počátku vydávání 1843 do roku 2014
25.5.2018
UNALEXmezinárodní právo
16.5.2018
L’Année philologiquebibliografická databáze z oblasti starověku a pozdní antiky
Více...