Portál elektronických informačních zdrojů
 

Portál elektronických informačních zdrojů MU

Elektronické informační zdroje (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku na MU. Jedná se především o "licencované zdroje" – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek. Tyto zdroje jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.

Přístup k licencovaným zdrojům (a služby s tím spojené) je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti MU nebo použitím technologií pro vzdálený přístup.

Přehled zdrojů základní přehled elektronických informačních zdrojů předplácených na MU
Discovery prohledávání všech elektronických informačních zdrojů z jednoho místa (více informací...)
Služby nad el. zdroji na MU
Portál elektronických časopisů vyhledávání a seznam dostupných elektronických časopisů a knih, součástí služby je i Lokátor citací), více informací...
LinkSource služba dohledávání plných textů k článkům
Vzdálený přístup návody pro přístup ke el. zdrojům a službám (když se nacházíte mimo síť MU)
Upozornění
Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou MU!
Aktuality
11.11.2015
Seminář databáze EBSCO a služba Discovery
úvod do odborných databází EBSCO a představení systému Discovery
9.11.2015
Seminář Elektronické informační zdroje na PřF MU
přijďte se seznámit s multioborovými i oborovými elektronickými informačními zdroji
29.9.2015
Webinář ProQuest
představení databáze odborných článků a publikací ProQuest STM
Více...
Nové zdroje
16.11.2015
Art and Humanities Full Textplnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd
29.5.2015
InCitesnástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik
6.5.2015
Taylor & Francis Online - Criminology & LawČasopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti práva a kniminologie
Více...