Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: digitální archiv rukopisů Samuela Becketta
Odkaz: http://www.beckettarchive.org/
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Muzikologie, Náboženství, Psychologie, Společenské vědy
Podrobný popis:

Beckett Digital Manuscript Project - digitální archiv rukopisů Samuela Becketta. Zahrnuje přepisy jeho rukopisů, nástroje pro srovnávání dvojjazyčných verzí textu a vyhledávač. Archiv je organizovaný ve výzkumných modulech. Každý z těchto modulů obsahuje digitální faksimilie a přepisy všech existujících rukopisů vztahujících se k jeho jednotlivým textům nebo skupinám textů. Zahrnuje také Beckettovu osobní knihovnu z jeho bytu v Paříži a materiály z archivů a soukromých sbírek. Slouží jako významný výzkumný nástroj ke studiu geneze jeho prací.

Redakční plán předpokládá až do roku 2037 zveřejnit jeden nový modul za rok.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková