Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: kolekce jazykovědných příruček vydavatelství DE GRUYTER
Odkaz: https://www.degruyter.com/search?&pageSize=100&q1=978-3-11-048...
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: DE GRUYTER
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Muzikologie, Náboženství, Psychologie, Společenské vědy
Podrobný popis:
Prestižní jazykovědná řada Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft /Handbooks of Linguistics and Communication
Science (HSK) z nakladatelství de Gruyter se zaměřuje na oblast vědění od obecné jazykovědy po jednotlivé filologicky orientované jazykovědné disciplíny konkrétních jazyků. Rozsáhlý soubor publikací přináší také nové poznatky z celé řady dalších vědeckých odvětví, které se v posledních desetiletích výrazně podílejí na výzkumu procesů jazykové komunikace.
 
Kolekce HSK o obsahuje 92 příruček publikovaných od roku 1982 do roku 2015.
Seznam všech titulů – viz. příloha.

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
Připojené soubory:
Soubor HSK 2016 DEGRUYTER.xls Seznam titulů HSK