Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: digitální knihovna počítačové asociace ACM
Odkaz: http://dl.acm.org/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Association for Computing Machinery
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Informatika
Podrobný popis:

Digitální knihovna americké počítačové asociace ACM, která obsahuje (a) plné texty cca 30 časopisů ACM z oblasti computer science od roku 1985, (b) plné texty sborníků vědeckých konferencí pořádaných ACM od roku 1985 (jde o tisíce sborníků z více než 130 sérií konferencí), (c) zpravodaje ACM (transactions, newsletters, SIGs).

Tištěné verze všech časopisů a sborníků od roku 2000 jsou k dispozici v knihovně Fakulty informatiky MU.

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI Informační infrastruktura výzkumu pro techniku, CZ.1.05/3.2.00/12.0226.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.