Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: citační a bibliografická časopisecká databáze
Odkaz: http://isiknowledge.com/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Thomson Reuters (nově Clarivate Analytics)
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Databáze Web of Science (součást portálu jako Web of Knowledge) od firmy Thomson Reuters (nově Clarivate Analytics) je www-podobou známých databází Science Citation Index. Zahrnuje jednak sledování citovanosti vědeckých článků, jednak pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 10.000 předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy, s více jak 70letou restrospektivou (k dispozici jsou data od roku 1945!). Citační databáze je rozdělena do tří částí: přírodní vědy, společenské vědy, humanitní vědy.

Vyvolání Web of Science:

Po připojení ke zdroji Web of Knowledge vyberte z nabídky "Products & Features" v horním zeleném pruhu volbu "Web of Science" a klikněte na GO.

Český tutoriál:

11.03.2014: K dispozici je nový český tutoriál popisující nové prostředí WoS:

---------

Kvalita časopisů excerpovaných v databázi Web of Science (WoS) je měřena tzv. "impaktovým faktorem" - dostupným v databázi JCR - Journal Citation Reports


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.