Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: citační a bibliografická časopisecká databáze
Odkaz: https://webofknowledge.com/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Clarivate Analytics
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Databáze Web of Science od Clarivate Analytics (dříve Thomson Reuters) je www-podobou tradičních citačních databází Science Citation Index. Zahrnuje jednak sledování citovanosti vědeckých článků, jednak pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 10.000 předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy, s více jak 70letou restrospektivou (k dispozici jsou data od roku 1945!). Citační databáze je rozdělena do tří částí: přírodní vědy, společenské vědy, humanitní vědy.

Český tutoriál:

11.03.2014: K dispozici je nový český tutoriál popisující prostředí WoS:

---------

Kvalita časopisů excerpovaných v databázi Web of Science (WoS) je měřena tzv. "impaktovým faktorem" - dostupným v databázi JCR - Journal Citation Reports


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.