Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku
Odkaz: http://litterae.phil.muni.cz/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Náboženství, Vzdělávání
Podrobný popis:

Rozsáhlý soubor databází a elektronických zdrojů řeckých a latinských textů starověku a středověku. Soubor je tvořen desítkami plnotextových databází od různých producentů spadajících do následujících oblastí:

  • Klasická filologie
  • Medievistika, neolatinistika
  • Biblistika
  • Historie
  • Teologie, církevní dějiny
  • Filozofie, literární věda
  • Dějiny umění, muzikologie
  • Bibliografie, knihovnictví
  • Digitale bibliothek

Pro přístup k databázím je třeba registrovat se u správce zdroje na výše uvedené adrese a mít na svém počítači nainstalován speciální ICA klient CITRIX Metaframe.

Server Litterae Ante Portas zajišťuje Ústav klasických studií FF MU. Podrobné informace o obsahu tohoto zdroje a možnostech/podmínkách jeho využívání jsou dostupné na http://litterae.phil.muni.cz/about.php


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková