Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: multioborová časopisecká fultextová mega-databáze
Odkaz: http://search.ebscohost.com/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Megazdroj zahrnující kolem 12.000 časopiseckých fulltextových titulů a řadu specializovaných bibliografických a abstraktových bází nabízených v několika předmětových kolekcích.

Základem zdroje jsou dvě nejdůležitější databáze fy EBSCO - "Academic Search Complete" a "Business Source Complete". Jako bonus je poskytován přístup do dalších databází, například "LISTA with Fulltext", "Computers & Applied Sciences Complete", "GreenFILE"  a další.

Současně jsou prostřednictvím platformy EBSCO zpřístupňovány i některé další specializované oborové databáze z oblasti muzikologie, sociologie a ekonomie, které jsou popsány v rámci Portálu EIZ-MU samostatně.

Hlavní zdroje v rámci EBSCO:

 • Academic Search Complete:
  multioborová akademická databáze obsahující z celosvětového hlediska nejširší kolekci prestižních titulů v plném textu, a to přes 7,100 fulltextových periodik, z toho více než 6,100 recenzovaných. Kromě plného textu tato databáze nabízí indexaci a abstrakta pro více než 11,200 časopisů a dále stovky publikací, včetně monografií, reportů, výstupů z konferencí a dalších zdrojů. Tato akademická kolekce nabízí široký záběr v plném textu pro četné vědní disciplíny, jako jsou např.: antropologie, astronomie, biologie, chemie, stavební inženýrství, elektroinženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, historie, nutrologie a zdravověda, geografie, geologie, právo a politologie, stavebnictví, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika, psychologie, náboženství & teologie, gender studies, veterinární medicína, zoologie a mnoho dalších disciplín.
  Plnotextový obsah Academic Search Complete sahá u řady titulů až do roku 1887. Citační reference lze nalézt u více než 1 000 časopisů. Databáze Academic Search Complete je denně aktualizována.

  Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR, CZ.1.05/3.2.00/12.0230.
 • Business Source Complete:
  celosvětově neobsáhlejší akademická kolekce v oblasti byznysu, poskytující bibliografický a plnotextový obsah pro všechny obory včetně marketingu, managementu, účetnictví, financí a ekonomiky.
  Databáze poskytuje nejširší záběr recenzovaných časopisů v aktivním plném textu a rovněž obsahuje indexaci a abstrakta pro čelní akademické časopisy, a to zpětně až do roku 1886.
  V databázi je možné vyhledávat citační reference pro více než 1,300 časopisů, obsahuje rovněž přes 25,000 autorských profilů pro nejcitovanější autory v databázi.  Kromě více než 1 700 plnotextových recenzovaných časopisů Business Source Complete obsahuje taktéž celou řadu dalších zdrojů v plném textu, např. přes 850 knih a monografií, analýzy průzkumu trhu, SWOT analýzy, případové studie, průmyslové reporty, přes 17,650 profilů jednotlivých společností, více než 17,400 studií z různých průmyslových odvětví, 18,000 rozhovorů s ekonomy a analytiky a mnoho dalších zdrojů.
  Subdatabází v Business Source Complete je databáze Regional Business News, obsahující plný text pro více než 50 regionálních byznys publikací (včetně vydavatele Crain Communications).
 • GreenFILE:
  je zaměřena pro studium ekologie a životního prostředí. Poskytuje přístup k informacím, které se týkají nejrůznějších témat z oblasti životního prostředí, počínaje globálním oteplováním přes recyklaci odpadů až po alternativní paliva.
 • Central & Eastern European Academic Source:
  databáze Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) obsahuje plné texty (včetně souborů PDF) odborných periodik, publikovaných ve středoevropských a východoevropských zemích. Tato multidisciplinární vícejazyčná databáze zahrnuje plnotextový obsah z mnoha akademických oborů. Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR, CZ.1.05/3.2.00/12.0230.


Další info:


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.