Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie
Odkaz: http://search.ebscohost.com
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: American Economic Association
Dostupnost do: 31.12.2022
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Ekonomie
Podrobný popis:

EconLit je jedna z nejvýznamnějších databází ekonomické literatury, která představuje základní výzkumný nástroj v ekonomických vědách poskytující bibliografické citace a abstrakty z celosvětové produkce od roku 1969.
Pokrývá širokou škálu různých typů dokumentů publikovaných po celém světě včetně časopiseckých statí, knih a disertací i kolektivních prací jako jsou například sborníky, souborná díla a mnohé další. Tištěným ekvivalentem této DB je časopis Journal of Economic Literature (JEL), který je brán jako nejcitovanější a nejautoritativnější časopis v oblasti ekonomických (a příbuzných) věd. Obsahuje 581 000+ záznamů s ročním přírůstkem kolem 27 000+ záznamů.

Databáze je dostupná prostřednictvím platformy EBSCOhost pro celou MU.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslav Nekuda