Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: abstraktová a fulltextová databáze z psychologie
Odkaz: http://www.apa.org/psycinfo/
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: American Psychological Association
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Fakulta sociálních studií
Obory: Psychologie, Sociální vědy
Podrobný popis:

PsycINFO je prestižní bibliografická a abstraktová databáze Americké asociace psychologů (APA) pokrývající světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech - psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii, od počátku 19.století až do současnosti. Většinu databáze (78%) tvoří záznamy článků z 2150 odborných recenzovaných časopisů (abstrakty jsou u všech záznamů od roku 1995), dále jsou zařazeny záznamy knih či kapitol knih, odborných zpráv, a také disertací z oblasti psychologie. Bibliografické záznamy jsou provázány na plné texty v databázi PsycARTICLES.

PsycARTICLES je databáze, která obsahuje plné texty více než 120.000 článků z 58 časopisů vydávaných APA a jejími partnerskými organizacemi. Zařazeny jsou i vybrané kapitoly z nejčtenejších knižních titulů.

Přístup k oběma databázím je možný pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny).


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Ježek Ph.D.