Portál elektronických informačních zdrojů
 

Zdroje dostupné přes Shibboleth

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Licencovaný zdroj  ACM Digital Library  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – digitální knihovna počítačové asociace ACM
Licencovaný zdroj  Angewandte Chemie International Edition (backfiles)  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archivní čísla chemického časopisu
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů
Licencovaný zdroj  Art and Humanities Full Text  [připojit | Shibboleth]  – plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd
Licencovaný zdroj  ARTbibliographies Modern  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografická databáze abstraktů o moderním a současném umění
Licencovaný zdroj  Art Index Retrospective : 1929-1984  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění
Licencovaný zdroj  Art Source  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – fulltextová databáze pro studium umění a architektury
Licencovaný zdroj  ATLA Religion Database with Serials  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky
Licencovaný zdroj  Avery Index to Architectural Periodicals  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografická databáze zaměřená na architekturu a design
Licencovaný zdroj  Biological Abstracts  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny
Licencovaný zdroj  BMJ Journals Online Collection + British Medical Journal  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty lékařských časopisů
Licencovaný zdroj  Books@Ovid  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – 11 lékařských e-books
Licencovaný zdroj  Central & Eastern European Academic Source  [připojit | Shibboleth]  – multioborová časopisecká databáze
Licencovaný zdroj  Citace PRO  [připojit | Shibboleth]  – citační manažer
Licencovaný zdroj  Dentistry & Oral Sciences Source  [připojit | Shibboleth]  – fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství
Licencovaný zdroj  Design and Applied Arts Index  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – abstraktová a bibliografická databáze designu a užitého umění
Licencovaný zdroj  DynaMed  [připojit | Shibboleth]  – klinický informační zdroj z oblasti medicíny založené na důkazech
Licencovaný zdroj  ebrary Perpetual Titles - Ebook Central  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary
Licencovaný zdroj  EBSCO Academic Search Ultimate  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – multioborová časopisecká fultextová mega-databáze
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Academic Collection  [připojit | Shibboleth]  – rozsáhlá kolekce ebooks od společnosti EBSCO
Licencovaný zdroj  EBSCO eBooks  [připojit | Shibboleth]  – kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů
Licencovaný zdroj  EconLit with Full Text  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie
Licencovaný zdroj  Emerald Managements  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – portfolio 9 kolekcí e-časopisů od Emerald se zaměřením na management
Licencovaný zdroj  EndNote Web  [připojit | Shibboleth]  – osobní správce referencí
Licencovaný zdroj  EnviroNetBase  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – databáze a kolekce e-books zaměřená na životní prostředí
Licencovaný zdroj  Environment Complete  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografická a plnotextová databáze o životním prostředí
Licencovaný zdroj  Film & Television Literature Index with Full Text  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – filmová plnotextová a bibliografická databáze
Licencovaný zdroj  FOODnetBASE  [připojit | Shibboleth]  – kolekce e-knih z oblasti potravinářství
Licencovaný zdroj  High Energy/Nuclear Physics and Astronomy  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archivní čísla časopisů Elsevier
Licencovaný zdroj  IEEE/IET (IEEE Xplore)  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – dokumenty (včetně standardů) IEEE a IET - computer science + electronics
Licencovaný zdroj  InCites  [připojit | Shibboleth]  – nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik
Licencovaný zdroj  International Bibliography of Art  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – abstraktová a bibliografická databáze výtvarného umění a materiální kultury od dob antiky
Licencovaný zdroj  IOPscience  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – kolekce elektronických časopisů, prestižní zdroj nejen pro oblast fyziky
Licencovaný zdroj  ISI Proceedings  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografická databáze konferenčních příspěvků
Licencovaný zdroj  Journal Citation Reports  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – impact faktory vědeckých časopisů
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage)
Licencovaný zdroj  Karger eBooks Collection 2008-2010  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – 112 elektronických knih pro medicínu
Licencovaný zdroj  Karger Online Journals  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty lékařských časopisů
Licencovaný zdroj  L’Année philologique  [připojit | Shibboleth]  – bibliografická databáze z oblasti starověku a pozdní antiky
Licencovaný zdroj  Library & Information Science Source  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy
Licencovaný zdroj  LISTA  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – Library, Information Science & Technology Abstracts
Licencovaný zdroj  Literature Online  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – literární texty z anglické a americké literatury
Licencovaný zdroj  LNCS-online  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – Lecture Notes in Computer Science (Springer)
Licencovaný zdroj  LWW - Definitive Archive Collection  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins
Licencovaný zdroj  LWW - High Impact Collection  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  –  plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins
Licencovaný zdroj  MEDLINE Complete  [připojit | Shibboleth]  – kolekce medicínských a biomedicínských časopisů
Licencovaný zdroj  MEDLINE (OVID SP)  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – medicínská bibliograficko-abstraktová databáze
Licencovaný zdroj  Methods in Enzymology (backfiles)  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii
Licencovaný zdroj  Nature-journals  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group
Licencovaný zdroj  Nursing@Ovid  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – informační portál pro ošetřovatelství a nelékařské zdravotnické obory
Licencovaný zdroj  Organic Chemistry Collection  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archivní čísla časopisů Elsevier
Licencovaný zdroj  ProQuest Central  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj
Licencovaný zdroj  ProQuest - ekonomie  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – ekonomické časopisy megazdroje ProQuest 5000
Licencovaný zdroj  ProQuest Health and Medical Complete  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest STM
Licencovaný zdroj  ProQuest - humanities  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest 5000
Licencovaný zdroj  ProQuest - informatika  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – počítačové a informatické časopisy megazdroje ProQuest 5000
Licencovaný zdroj  ProQuest - přírodní vědy  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – přírodovědné časopisy megazdroje ProQuest 5000
Licencovaný zdroj  ProQuest - vzdělávání  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – časopisy z oblasti vzdělávání z megazdroje ProQuest 5000
Licencovaný zdroj  PsycINFO/PsycARTICLES  [připojit | Shibboleth]  – abstraktová a fulltextová databáze z psychologie
Licencovaný zdroj  RILM Abstracts of Music Literature  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografická databáze z oblasti hudební vědy
Licencovaný zdroj  Sage Journals Online - HSS  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – elektronické časopisy
Licencovaný zdroj  ScienceDirect  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty časopisů nakladatelství Elsevier
Licencovaný zdroj  ScienceDirect Earth and Planetary Sciences backfile  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – Archiv časopisů nakladatelství Elsevier z oblasti věd o Zemi.
Licencovaný zdroj  SCOPUS  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier
Licencovaný zdroj  SMART ImageBase (Scientific & Medical Imagebase)  [připojit | Shibboleth]  – kolekce medicínských ilustrací a animací
Licencovaný zdroj  SocINDEX with Fulltext  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plnotextové zdroje pro sociologický výzkum
Licencovaný zdroj  SportDiscus  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – fulltextová DB z oblasti sportu a fitness
Licencovaný zdroj  SpringerLINK - časopisy  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer
Licencovaný zdroj  SpringerLINK - historické archivy  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plnotextové archivy vydavatelských řad od Springer
Licencovaný zdroj  Taylor & Francis - Mathematics & Statistics Collection  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – kolekce matematických e-časopisů od Taylor & Francis
Licencovaný zdroj  Taylor & Francis Online - Social Science & Humanities Library  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů
Licencovaný zdroj  Web of Science  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – citační a bibliografická časopisecká databáze
Licencovaný zdroj  Wiley encyklopedie (ebooks)  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty vybraných encyklopedií z Wiley Online Library
Licencovaný zdroj  Wiley Online Library - Journals  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty časopisů Wiley+Blackwell
Licencovaný zdroj  Zoological Record  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat
Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj