Portál elektronických informačních zdrojů
 

Užitečné odkazy

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Užitečný odkaz  Archiv diplomek MU  [připojit | EZproxy]  – závěrečné vysokoškolské kvalifikační práce v el.podobě
Užitečný odkaz  Český hudební slovník  [připojit | EZproxy]  – portál Kabinetu hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy FF MU
Užitečný odkaz  COTO.JE  [připojit | EZproxy]  – databáze encyklopedických hesel
Užitečný odkaz  DKF-MU  [připojit | EZproxy]  – Digitální knihovna fotografií MU
Užitečný odkaz  EIZ na vysokých školách ČR  [připojit | EZproxy]  – portál el. informačních zdrojů na vysokých školách
Užitečný odkaz  EZB-konsorcium  [připojit | EZproxy]  – Elektronická knihovna časopisů - konsorciální konto ČR
Užitečný odkaz  Infozdroje  [připojit | EZproxy]  – portál elektronických informačních zdrojů českých institucí
Užitečný odkaz  Infozdroje  [připojit | EZproxy]  – informační portál společnosti Albertina icome Praha
Užitečný odkaz  Jednotná informační brána  [připojit | EZproxy]  – portál a vyhledávač elektronických zdrojů českých knihoven
Užitečný odkaz  Longman Dictionary of Contemporary English  [připojit | EZproxy]  – online anglický výkladový slovník
Užitečný odkaz  Musikologika.cz  [připojit | EZproxy]  – komunikační a publikační platforma muzikologické obce
Užitečný odkaz  OAPEN  [připojit | EZproxy]  – Open Acces Book Library in Humanities
Užitečný odkaz  Portál STM  [připojit | EZproxy]  – portál zdrojů ze Science-Technology-Medicine