Portál elektronických informačních zdrojů
 

Full Text Finder – dohledávání plných textů

Služba Full text Finder umožňuje dohledat plné texty v elektronických zdrojích (zejména bibliografických databázích) dostupných na MU. V současnosti je tato služba dostupná v řadě databází – (ProQuest, EBSCO, SpringerLink, ScienceDirect, PubMed, MathSciNet aj.), službě Discovery.muni a například i pro Google Scholar.

Zdroje, které jsou napojeny na službu LinkSource, jsou zde na Portále EIZ označeny ikonou Full Text Finder.

Jak službu využít? Kdekoli narazíte u nějakého zdroje (typicky citace článku) na některou z ikon služby Full Text Finder

Full Text Finder ikona  Full Text Finder MU  Full Text Finder MU 2  Full Text Finder MU 3 

můžete na ni kliknout a služba se pokusí dohledat plný text k danému zdroji a tuto informaci vám v okně prohlížeče předá (včetně odkazů na tištěné publikace dostupné v knihovnách MU).