Portál elektronických informačních zdrojů
 

SFX – inteligentní linkování

Provoz služby S.F.X. byl ukončen. Náhradou služby S.F.X. je nová služba LinkSource. Více informací o službě LinkSource naleznete v sekci LinkSource zde na Portále EIZ.

Technologie (služba) S.F.X umožňuje snadné vyhledávání plných textů v elektronických zdrojích dostupných na MU. V současnosti tuto technologii podporují hlavní informační zdroje, které má MU zakoupeny – (ProQuest, EBSCO, SpringerLink, ScienceDirect), Metalib, nástroje pro práci s elektronickými časopisy a například i Google Scholar.

Zdroje, které podporují S.F.X. jsou zde na portále označeny ikonou SFX.

Využívání služby SFX: kdekoli při využívání databází různých služeb narazíte u nějakého zdroje (typicky článku) na některou z ikon služby SFX

Základní SFX  Ikona SFX u ProQuest  Ikona SFX (Portál el. 
časopisů, Citation Linker, Metalib)  Ikona SFX 
(MathScinet)  Big SFX icon

můžete na ni kliknout a služba se pokusí dohledat plný text k danému zdroji a tuto informaci vám v okně prohlížeče předá (včetně odkazů na tištěné publikace dostupné v knihovnách MU).

Technologie SFX nevyžaduje nutně, abyste k ní přistupovali z univerzitní počítačové sítě. Její použití v takovém případě však nemusí být nejpohodlnější (opakované zadávání jména a hesla) a pro snadnější práci je vhodné použít vzdálený přístup podobně jako je tomu u přístupu k el. informačním zdrojům.