ProQuest - ekonomie

<b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Economically and commercially oriented journals and other materials available in the ProQuest Central megasource, especially within the subject collections:

  • ABI/INFORM Global (jeden vůbec z nejrozsáhlejších ekonomicky a obchodně orientovaných světových zdrojů zahrnující 2.700 časopioseckých titulů, z toho přes 2.000 titulů s plnými texty)
  • Accounting and Tax
  • Banking Information Source
  • Asian Business and Reference
  • ProQuest European Business (The Economist, Fortune, European Business Journal a dalších cca 200 časopisů z oblasti ekonomie)

Additional information
 • This resource supports Full Text Finder.
 • This resources supports remote access via Shibboleth.
 •  
 • Brief info: ProQuest Central economic journals
 • Related domains: Economy
 • Type of the resource: Combined
Additional information
CzechELib logo
Access to this resources is supported by OP VVV CzechELib