*MU-FF e-zdroje

Discovery.muni
Tento zdroj je dostupný pouze z: Filozofická fakulta

Kolekce elektronických informačních zdrojů z oblasti  společenských věd spravovaná Ústřední knihovnou FF MU. Z větší části jde o zdroje dostupné pouze z počítačů v síti Filosofické fakulty MU.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: