*MU-PřF e-zdroje

Discovery.muni

Kolekce elektronických informačních zdrojů z oblasti přírodních věd spravovaná Ústřední knihovnou PřF MU. Z větší části jde o zdroje dostupné pouze z počítačů v síti Přírodovědecké fakulty MU


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: