ProQuest - ekonomie

<b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Ekonomicky a obchodně orientované časopisy a další materiály dostupné v megazdroji ProQuest Central, zejména v rámci předmětových kolekcí:

  • ABI/INFORM Global (jeden vůbec z nejrozsáhlejších ekonomicky a obchodně orientovaných světových zdrojů zahrnující 2.700 časopioseckých titulů, z toho přes 2.000 titulů s plnými texty)
  • Accounting and Tax
  • Banking Information Source
  • Asian Business and Reference
  • ProQuest European Business (The Economist, Fortune, European Business Journal a dalších cca 200 časopisů z oblasti ekonomie)

 


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: ekonomické časopisy zdroje ProQuest Central
 • Obory: Ekonomie
 • Typ zdroje: kombinovaný
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslav Nekuda
 • Naposledny změněn: 12.1.2020 18:13:55
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.