Westlaw

Tento zdroj je dostupný pouze z: Právnická fakulta

Westlaw doplňuje databázi  Hein Online v novinových výňatcích a angloamerických judikátech, a to jak v rámci federální úrovně, tak úrovně jednotlivých států. Zahrnuje více než 40.000 databází judikatury, státní a federální zákony, administrativní kódy (listinné dokumenty a materiály), novinové a časopisecké články, veřejné záznamy, právnické časopisy, právnické recenze, právní formulářové vzory a další informační zdroje.

Databáze je produktem nakladatelství Thomson Reuters.

 

Přístup k plným textům článků je možný pouze z počítačů Právnické fakulty MU.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: databáze práva USA
  • Obory: Právo
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Thomson Reuters
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala
  • Naposledny změněn: 6.11.2017 13:43:15
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.