SciFinder (Chemical Abstracts)

Program SciFinder umožňuje online přístup k prestižní bibliografické databázi Chemical Abstracts.

Pro využívání programu je nutná registrace (bližší informace podá kontakní osoba níže). 

Upozornění pro externí čtenáře knihoven MU: databázi SciFinder mohou využívat pouze studenti a vědečtí/akademičtí pracovníci MU.

Databáze Chemical Abstracts pokrývá všechny oblasti chemických disciplin a velkou řadu hraničních oborů. Obsahuje přes 70 milionů položek, součástí je také soupis všech přidělovaných registračních čísel (CAS RN) pro identifikaci chemických látek a sloučenin. Údaje jsou dostupné od roku 1907 kdy začal vycházet tištěný referátový časopis Chemical Abstracts (CA).

Hledání je možné podle chemické struktury, názvu látky, podle vzorců, čísel patentů, dále podle jména autora, názvu organizace nebo v obsahu časopisů.

K online podobě databáze je přístup umožněn pomocí programu SciFinder Scholar. Ten kromě CA zahrnuje také:

 • REGISTRY - bázi chemických sloučenin
 • CHEMLIST - souhrn všech známých legislativních předpisů týkajících se chemických látek
 • CHEMCATS - katalog komerčně dostupných chemikálií
 • CASREACT - bázi chemických reakcí

Informace od producenta, tutoriály a nápovědy.

 


Dodatečné informace o zdroji
 • Charakteristika: bibliografická chemická databáze
 • Dostupnost do: 31.12.2022
 • Obory: Chemie
 • Typ zdroje: bibliografický
 • Producent: Chemical Abstracts Service
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk
 • Naposledy změněn: 18.1.2021 14:50:50
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.