Versita Open

Versita Open je kolekce více než 200 odborných časopisů publikovaných v režimu Open Access (otevřený přístup).

Zpřístupněny jsou tituly mnoha společností, univerzit a výzkumných institucí převážně ze zemí střední a východní Evropy (ČR, Slovensko, Polsko, Slovinska, Litva, Lotyšsko, Estonsko aj.). Časopisy jsou členěny do 19 oborů, zastoupena je biologie, ekonomie, humanitní vědy, chemie, matematika, medicína, práva, přírodovědné a společenskovědní discipliny, zemědělství aj. Fulltexty jsou dostupné volně ve formátu PDF, tištěné verze je nutné předplatit.

Versita je členem Directory of Open Access Journals (DOAJ), the United Kingdom Serials Group (UKSG), the Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) and the International Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: kolekce Open Access časopisů
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Versita
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: volně dostupný zdroj
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk
  • Naposledy změněn: 18.1.2021 14:52:07