ISI Proceedings

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Bibliografická a citační databáze konferenčních příspěvků prestižních mezinárodních konferencí, sympózií, seminářů, kolokvií, workshopů ze všech možných oborů - od antropologie po zoologii. Databáze pokrývá téměř 5 miliónů příspěvků ze 190.000 konferencí od roku 1990. Ročně přibývá na 385.000 nových záznamů.  

Uživatelům MU je databáze dostupná jako součást citační databáze Web of Science.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
  • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: bibliografická databáze konferenčních příspěvků
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: Thomson Reuters
Dodatečné info ke zdroji: