Anopress - Monitoring on-line

Aktuální fulltextové informace z českých médií zpřístupněné prostřednictvím mediální databáze Anopress.

Databáze obsahuje aktuální informace nejen z novin (HN, LN, DNES, Právo a mnoha dalších) a časopisů (Ekonom, EURO, Bankovnictví, Finanční poradce, Respekt, Týden), ale i přepisů rozhlasového (Radiožurnál, ČRO6, F1, Impuls) a televizního vysílání (ČT1, 2, 24, Nova, Prima). V současnosti je monitorováno cca 1500 zdrojů. Detailní seznam si můžete prohlédnout zde.

Obsah je denně aktualizován: články a zprávy z deníků aktuálního data jsou v něm k dispozici od 8.00, přepisy relací rozhlasu a televize jsou do něj zařazovány s minimální časovou prodlevou, týdeníky a ostatní periodika zpravidla v den vydání. Prostřednictvím databanky lze souhrnně prohledávat jak aktuální – dnešní – tisk, tak i noviny několik roků staré. Vše v retrospektivě sahající až – podle typu dokumentu – do roku 1996.

Nově si můžete zobrazovat i předlohy dokumentů ve formátu JPG (je-li tato ikona v seznamu vyhledaných výsledků znázorněna) a zprávy ze sociálních médií.

Masarykova univerzita má u zdroje Anopress omezen měsíční objem stažených článků.

Stažením článku se rozumí jeho uložení na disk v zařízení uživatele, uložení do výstupní schránky/složky článků, exportování e-mailem nebo zobrazení v prohlížeči na počítači uživatele. Do limitu stažených článků se bude započítávat vždy jen první použitý způsob stažení téhož článku v rámci jednoho dne.

Doporučujeme vzájemnou ohleduplnost a využívat zdroj střídmým způsobem. Pokud potřebujete stahovat či pročítat na obrazovce velké objemy článků, pak to prosím předem konzultujte s pracovníky vaší knihovny, kontaktní osobou uvedenou níže nebo napište na e-mail uvedený v kontaktech EIZ.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: monitoring denního českého tisku a médií
  • Dostupnost do: 30.9.2021
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Anopress IT, a.s.
Dodatečné info ke zdroji: