Jednotná informační brána

Portál "Jednotná informační brána" (dále jen JIB) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Zdroje, které JIB zpřístupňuje, lze rozdělit na volně dostupné a licencované (dostupné pouze z určitých předem nadefinovaných IP adres).

Využívat volně dostupné zdroje JIB může každý, bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v knihovně. Licencované zdroje může využívat jen ten, kdo je registrovaný v knihovně, která licencované zdroje zpřístupňuje či vlastní, a zároveň pracuje na počítačích z povolených IP adres.

Podrobnější info: http://info.jib.cz/


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: portál a vyhledávač elektronických zdrojů českých knihoven
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Národní knihovna ČR
Dodatečné info ke zdroji: