Sage Journals Online - HSS

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Kolekce Sage Full-Text - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje cca 750 titulů elektronických plnotextových časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd od vydavatelství Sage Publications od roku 1999 do současnosti. Seznam titulů je uveden zde.

V rámci předplatného jsou dostupné i časopisy v tzv. hlubokém archivu Sage (Sage Deep Backfile Package), který obsahuje archivní ročníky cca 450 časopisů, a to počínaje vždy prvním vydaným číslem až do konce roku 1998.  Seznam titulů je uveden zde.

Pro přihlášení přes Shibboleth je nutné na odkazované stránce v menu Select your institution location...  zvolit UK Access Management Federation a následně v menu Select your institution... Masaryk University.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.