Abecední seznam zdrojů

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
digitální knihovna počítačové asociace ACM [více informací]
plné texty časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
kolekce matematických e-časopisů [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
monitoring denního českého tisku a médií [více informací]
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky [více informací]
B
digitální archiv rukopisů Samuela Becketta [více informací]
Licencovaný zdroj Beck-online
databáze německého práva [více informací]
databáze českého práva [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
Licencovaný zdroj Bisnode MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
Licencovaný zdroj Blackwell Reference Online
Kolekce elektronických knih v oblastech humanitních a sociálních studií [více informací]
národní lékařská bibliografie [více informací]
11 lékařských e-books [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
výběr referenčních příruček vydavatelství Brill [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2019 [více informací]
kolekce titulů pořízených z projektu MEDINFO (OP VaVpI) [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
multioborová časopisecká databáze [více informací]
plnotextová databáze české poezie 19 a počátku 20.století [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
citační manažer [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
D
kolekce časopisů z oborů přírodních věd, techniky a medicíny [více informací]
Licencovaný zdroj Dentistry & Oral Sciences Source
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
klinický informační zdroj z oblasti medicíny založené na důkazech [více informací]
E
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
rozsáhlá kolekce ebooks od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
e-knihy o Internetu a IT [více informací]
Kolekce e-knih nakladatelství Elgar [více informací]
Autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě. [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti knihovní vědy od vydavatelství Emerald [více informací]
portfolio 9 kolekcí e-časopisů od Emerald se zaměřením na management [více informací]
Licencovaný zdroj Encyclopedia of Popular Music
online encyklopedie [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
databáze a kolekce e-books zaměřená na životní prostředí [více informací]
bibliografická a plnotextová databáze o životním prostředí [více informací]
bibliografická databáze z oblasti pedagogiky [více informací]
edice ebooků pro oční lékařství [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
úřední věstník Evropské unie [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
Licencovaný zdroj FranText
plné texty francouzské literatury [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
Geografická bibliografie ČR online [více informací]
H
kolekce jazykovědných příruček vydavatelství DE GRUYTER [více informací]
Licencovaný zdroj HeinOnLine
databáze plných textů právnických časopisů, knih a dalších dokumentů [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
I
dokumenty (včetně standardů) IEEE a IET - computer science + electronics [více informací]
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik [více informací]
kolekce elektronických časopisů, prestižní zdroj nejen pro oblast fyziky [více informací]
J
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
videozáznamy vědeckých experimentů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
112 elektronických knih pro medicínu [více informací]
plné texty lékařských časopisů [více informací]
mezinárodní arbitráž [více informací]
Licencovaný zdroj Kluwer Law Online
kolekce právnických online časopisů [více informací]
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
L
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
Library, Information Science & Technology Abstracts [více informací]
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
plnotextový, biografický a bibliografický zdroj literárních informací [více informací]
soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku [více informací]
Lecture Notes in Computer Science (Springer) [více informací]
archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
rukopisy a staré tisky v ČR [více informací]
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
kolekce medicínských a biomedicínských časopisů [více informací]
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze [více informací]
Báze Medline, slovník MeSH a další služby od U.S. National Library of Medicine [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Harvard, Vancouver atd.) [více informací]
Metazdroj *MU-FF e-zdroje
kolekce elektronických zdrojů dostupných na FF MU [více informací]
kolekce elektronických zdrojů dostupných na FSS MU [více informací]
kolekce elektronických zdrojů dostupných na PdF MU [více informací]
seznamy kolekcí periodických informačních zdrojů udržovaných ÚK PrF MU [více informací]
kolekce elektronických zdrojů dostupných na PřF MU [více informací]
N
Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky [více informací]
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
Licencovaný zdroj Naxos Music Library online
Working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research [více informací]
významný lékařský časopis [více informací]
Slovenské mediální zdroje [více informací]
informační portál pro ošetřovatelství a nelékařské zdravotnické obory [více informací]
databáze se zaměřením na lidskou výživu a potravinářství [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
kolekce humanitních online časopisů [více informací]
plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd [více informací]
Licencovaný zdroj Oxford Journals - Law
kolekce právnických online časopisů [více informací]
kolekce online časopisů z oblasti sociálních věd [více informací]
kolekce muzikologických zdrojů [více informací]
online encyklopedie z oblasti lingvistiky [více informací]
P
archiv edice (sv. vydané 1964-1995) [více informací]
Licencovaný zdroj Patria Plus
informační zdroj pro finančníky, ekonomy a investory [více informací]
plné texty více než 6 000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů [více informací]
archívy časopisů American Physical Society [více informací]
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
ekonomické časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest STM [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
počítačové a informatické časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
přírodovědné časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
časopisy z oblasti vzdělávání z megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
Licencovaný zdroj PsycINFO/PsycARTICLES
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
R
Licencovaný zdroj Reaxys
faktografická a bibliografická chemická databáze [více informací]
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
elektronické knihy z humanitních a společenských věd [více informací]
Licencovaný zdroj RSC Archives
archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
S
elektronické časopisy [více informací]
elektronické knihy [více informací]
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
Archiv časopisů nakladatelství Elsevier z oblasti věd o Zemi. [více informací]
Licencovaný zdroj Science Signaling
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
bibliografická chemická databáze [více informací]
Repozitář článků z oblasti částicové fyziky. [více informací]
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier [více informací]
soubor databází z oblasti filmu a filmové vědy [více informací]
Licencovaný zdroj SMART ImageBase (Scientific & Medical Imagebase)
kolekce medicínských ilustrací a animací [více informací]
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum [více informací]
bibliografické databáze z oblasti sportu [více informací]
databáze o sportu a sportovních vědách [více informací]
zpravodajský portál z oblasti ekonomiky sportu [více informací]
fulltextová DB z oblasti sportu a fitness [více informací]
bibliografická databáze z oblasti sportu [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
plnotextové archivy vydavatelských řad od Springer [více informací]
T
kolekce matematických e-časopisů od Taylor & Francis [více informací]
časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
Online archiv časopisu The Economist od počátku vydávání 1843 do roku 2014 [více informací]
kolekce elektronických učebnic a atlasů z medicíny a biomedicíny [více informací]
U
mezinárodní právo [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
W
citační a bibliografická časopisecká databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
plné texty vybraných encyklopedií z Wiley Online Library [více informací]
plné texty časopisů Wiley+Blackwell [více informací]
Encyklopedické přehledy teorií z oblastí ekonomie, managementu, financí apod. [více informací]
databáze spektrálních dat [více informací]
Z
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
citační manažer pro správu citačních údajů a tvorbu soupisu literatury [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj