Portál elektronických informačních zdrojů
 

Vzdálený přístup přes proxy – podrobný návod

Proxy server pro elektronické informační zdroje byl k 31. 1. 2016 zrušen. Pro vzdálený přístup prosím používejte jiné technologie.

1. Přístup k EIZ přes proxy

Nejste-li v síti MU (nenacházíte se u počítače, který je umístěn v některé z budov patřících MU), můžete pro přístup k informačním zdrojům využít univerzitního proxy serveru. Ten pak bude fungovat jako prostředník mezi vaším počítačem a poskytovatelem elektronického zdroje.

Při nastavování proxy prosíme postupujte následovně:

 • Proveďte nejdříve test proxy – je možné, že již máte proxy server nastaven správně. Pokud ne, pokračujte dalším bodem.
 • Nastavte si proxy pro váš prohlížeč pomocí automatické konfigurace – návody pro Internet Explorer a Mozilla Firefox.
 • Přihlašte se k proxy na adrese https://inet.muni.cz/proxy/lib pro přihlášení k proxy serveru (při přihlašování zadejte svůj login a heslo z IS MU). Přihlášením bylo ověřeno vaše oprávnění jako platného uživatele MU a byla zjištěna aktuální IP adresa vašeho počítače. Pro tento počítač pak bude povoleno použití služeb proxy serveru po dobu následujících 24 hodin. Po uplynutí této doby je pro přístup k EIZ z téhož počítače nutné znovu se k proxy přihlásit.
 • Nefunguje-li vám nastavení pomocí automatické konfigurace, můžete se pokusit o manuální nastavení proxy serveru. Toto však nedoporučujeme úplným začátečníkům.
 • Pokud jste neuspěli s nastavením v předchozích bodech, přečtěte si kapitolu 2. Nastavení se mi nedaří, co mám dělat.
1.1 Test proxy

Máte-li již proxy server nastaven a/nebo si chcete vaše nastavení otestovat, pokračujte prosím na test přístupu. Na dané stránce se dozvíte, zda-li máte přístup k elektronickým informačním zdrojům MU z vašeho počítače.

1.2 Nastavení pro prohlížeč Internet Explorer Internet Explorer Logo a Google Chrome Google Chrome Icon

Následující popis je platný pro Internet Explorer i Google Chrome.

Zvolte nabídku menu Nástroje* a poté postupně následující karty a nabídky: Možnosti sítě Internet -> dále Připojení.

* V Internet Exploreru 7 se menu Nástroje (obvykle) nachází v pravém horním rohu (viz Obr. IE7, oranžová tečka).

Nástroje v Internet Exploreru 7
Obr. IE7 – Menu Nástroje v Internet Exploreru 7
Výběr připojení v Internet Exploreru
Obr. 1 – Výběr připojení v Internet Exploreru

Zde se vám zobrazí okno s možnostmi připojení k Internetu (obr. 1). V tomto bodě se musíte rozhodnout, pro které připojení chcete proxy nastavit (nejlépe asi pro to, které používáte - nejste-li si jisti, podívejte se na naši nápovědu Jak správně určit moje připojení na internet).

Máte-li některé z vytáčených připojení (přes telefonní linku nebo ADSL – typicky např. O2 Internet), pak nastavujte proxy v Nastavení telefonického připojení a sítě VPN (obr. 1, červená tečka) - zvolte vaše připojení (na obr. 1 např. Contactel) a tlačítko Nastavení.... Pokud se připojujete některým z pevných připojení, pak prosím zvolte tlačítko Nastavení místní sítě... (obr. 1, zelená tečka).

Nastavení proxy pro telefonické připojení k síti
Obr. 2 – Nastavení proxy pro telefonické připojení k síti
Nastavení proxy pro pevné (LAN) připojení k místní síti
Obr. 3 – Nastavení proxy pro pevné (LAN) připojení k síti

Otevře se vám nové okno. V něm do políčka Skript pro automatickou konfiguraci (obr 2. pokud jste zvolili tel. připojení, nebo obr. 3, pokud jste zvolili konfiguraci Místní sítě (LAN)) zapište

http://library.muni.cz/proxy/libproxy.pac

a potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK. Stejně tak udělejte u stále otevřeného okna Možnosti Internetu (obr. 1). Nastavení proxy je tímto dokončeno. Nyní se k proxy přihlašte a následně si vše můžete otestovat na testu přístupu.

1.3 Nastavení pro prohlížeč Mozilla Firefox Mozilla Firefox Logo

Zvolte nabídku v horním menu Nástroje -> Možnosti.... V nově otevřeném okně zvolte záložku Rozšířené (obr. 4).

Záložky pro nastavení ve Firefoxu
Obr. 4 – Záložka "Rozšířené" v konfiguraci Firefoxu

Nyní stiskněte tlačítko Nastavení (vedle textu Konfigurovat připojení aplikace Firefox k Internetu).

Konfigurace ve Firefoxu
Obr. 5 – Konfigurace ve Firefoxu

V nově otevřeném okně zatrhněte Použít skript pro automatickou konfiguraci: a do prázdného políčka vložte následující řádek

http://library.muni.cz/proxy/libproxy.pac

Potvrďte tlačítkem OK. Stejně tak udělejte u stále otevřeného okna Možnosti. Nastavení proxy je tímto dokončeno. Nyní se k proxy přihlašte a následně si vše můžete otestovat na testu přístupu.

1.4 Manuální konfigurace proxy

Pokud u vašeho www-prohlížeče není možno použít automatickou konfiguraci http proxy, lze jako náhradní variantu použít ruční nastavení - a to zadáním adresy proxy serveru cache34.ics.muni.cz, port 5555.

Po konfiguraci se musíte k proxy přihlásit.

Důležité (máte-li manuální konfiguraci proxy): Přes proxy se nesmí jít na přihlašovací stránku, tj. musí být nakonfigurována výjimka buď pro SSL nebo Inet, nebo si proxy musíte zapnout až po přihlášení.

2. Nastavení se mi nedaří, co mám dělat

Pokud se vám nedaří nastavit proxy ani pomocí podorbného návodu, obratťe se na naši e-mailovou adresu . Abychom vám byli schopni pomoci rychle a efektivně, uveďte prosím do vašeho mailu následující informace:

 • z jakého počítače přistupujete, kde je tento počítač umístěn
 • jaký používáte prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, ...)
 • na jaký zdroj se vám nedaří přistoupit (jeho přesná URL)
 • text, který vám to při nepovedeném přístupu ke zdroji hlásí (můžete i sejmout obrazovku s tímto textem a poslat nám ji v příloze mailu)
 • co vám píše náš test přístupu (zejména co je napsáno na řádku IP adresa počítače, který vyslal požadavek)

3. Jak správně určit moje připojení na internet

Při nastavování proxy serveru v prohlížeči Internet Explorer nebo Google Chrome si musí každý uživatel určit, k jakému připojení na internet chce daný proxy server nastavit. Pokud zvolí uživatel nesprávné připojení, prohlížeč nebude přes danou proxy k vybraným zdrojům přistupovat.

V prohlížeči Internet Explorer jsou na výběr dva typy připojení. Jeden z nich je obvykle označován jako Telefonické připojení do sítě internet (dále jen tel. připojení) a druhý jako Připojení k místní síti LAN (dále jen místní síť LAN) – či podobná označení (viz obr. 1). Tato zvolená označení jsou však krajně zavádějící a firmou Microsoft zcela nevhodně zvolená (především s ohledem na běžné uživatele, kteří neznají technické detaily připojování počítače k internetu). Pod tel. připojení obvykle spadá klasické vytáčené připojení přes modem (dnes se již téměř nepoužívá) a připojení přes telefonní linku technologií ADSL. Ale mohou tam spadat i další možná připojení (včetně bezdrátového pomocí mobilního telefonu). Pod kategorii označovanou místní síť LAN obvykle spadá jak, již název označení napovídá, pevné připojení k místní síti (síťovým kabelem) a tedy i pevné připojení k internetu síťovým kabelem a také bezdrátové připojení pomocí technologie Wi-Fi.

Výše uvedené příklady však nejsou zcela vyčerpávající a nemusí platit pro váš počítač! Při zjišťování toho, jaké máte připojení, proto zkuste postupovat takto:

 • vidím u tel. připojení nějaké položky (na obr. 1 jsou to Contactel a Quick, na vašem počítači to může být přirozeně něco jiného, v ideálním případě je tam položka jen jedna), pak zkouším nastavovat proxy postupně pro dané položky. Pokaždé, když u dané položky proxy nastavím, tak se k ní přihlásím a hned ji otestuji (viz. přihlášení k proxy a test proxy). Pokud se test podaří, pak poslední položka, u které jste proxy nastavili, je vaším připojením k internetu;
 • nevidím u tel. připojení žádné položky, pak nastavím proxy pro Místní síť LAN.

Nedaří-li se vám stále proxy nastavit, přečtěte si kapitolu 2. Nastavení se mi nedaří, co mám dělat.