Portal of electronic information resources
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu LR1305 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Link: http://www.jstor.org
Remote access?: connect via EZproxy
Remote access?: Shibboleth
Producent: JSTOR
Valid until: not limited
Category: licensed resource
Accessible from: Masaryk University
Related domains: Biology, Economy, History, Linguistic science, Literature, Mathematics, Philozophy, Socialni vedy (???)

Type of the resource: Fulltext
Language: english
Contact person: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.