Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: bibliografická databáze z oblasti sportu
Odkaz: http://www.iat.uni-leipzig.de/iat/ids/spowis/startseite.htm
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Sport
Podrobný popis:

SPOWIS (SPOrtWISsenschaftliche literatur) je sportovní bibliografická univerzity v Lipsku (její aktualizace byla již ukončena, nástupcem tohoto zdroje je databáze SPONET). Obsahuje přes 120.000 záznamů z let 1960 - 1995 převážně novinových a časopiseckých článků, ale také disertací, diplomových prací atd s tematikou sportu, sportovní medicíny, praktického trénování a sportovního dění obecně. Databáze Obsahuje cca. 50 % německých, 20 % anglických, 12 % ruských zdrojů. Klíčová slova jsou jen v němčině. Přibližně 3 % záznamů obsahují abstrakt.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: německý
Kontaktní osoba: Martina Stodůlková