Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: kolekce elektronických zdrojů dostupných na FF MU
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/katalogy-a-databaze/elektronicke-informac...
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Dostupný z: Filozofická fakulta
Obory: Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Muzikologie, Náboženství, Psychologie, Společenské vědy
Podrobný popis:

Kolekce elektronických informačních zdrojů z oblasti  společenských věd spravovaná Ústřední knihovnou FF MU. Z větší části jde o zdroje dostupné pouze z počítačů v síti Filosofické fakulty MU.


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.