Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: kolekce elektronických zdrojů dostupných na ESF MU
Odkaz: http://bookmarks.econ.muni.cz/text/320/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Ekonomie
Podrobný popis:

Rozsáhlá kolekce elektronických informačních zdrojů z oblasti ekonomie spravovaná Střediskem vědeckých informací ESF MU. Z větší části jde o zdroje dostupné pouze z počítačů v síti Ekonomicko-správní fakulty MU, případně přímo z počítačů SVI ESF MU.


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslav Nekuda