Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: Working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research
Odkaz: https://nber.org/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: National Bureau of Economic Research
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Ekonomie
Podrobný popis:

National Bureau of Economic Research (NBER) je soukromá nezávislá nezisková výzkumná organizace, která se zaměřuje na vybraná ekonomická témata, zejména kvantitativní modely ekonomického chování, vyhodnocování stávajících hospodářských politik a předvídání dopadů alternativných ekonomických opatření. K těmto tématům NBER každoročně publikuje stovky „working papers“ – prvotních zpráv z výzkumu, z nichž mnohé jsou následně publikovány také v rezenzovaných odborných časopisech.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Poláček