Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: kolekce databázi latinských textů, slovníků a dalších tematických materiálů
Odkaz: http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/
Producent: Brepols Publishers
Dostupnost do: 31.12.2022
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Archive of Celtic-Latin Literature (ACLL)

Více než 500 latinských textů pokrývající období 400-1200 n.l. zaměřených na anglosaské země. Zdroj užitečný pro historiky a filology.

 

Aristoteles Latinus Database (ALD)

Kritická edice překladů Aristotelova díla ze středověku. Zdroj přináší různé verze Aristotelova díla, které byly používáno jako hlavní zdroj pro studium vědy a filozofie ve středověku.

 

Library of Latin Texts – A (LLT-A)

Databáze latinských textů od antiky až po současnost. Obsahuje více než 3,800 prací od přibližně 1,200 autorů. Obsahuje jak klasickou antickou (Plautus, CIcero, Ovidius, ...), tak i patristickou literaturu (Augustine, Ausonius, Prudentius, ...).


Library of Latin Texts – B (LLT-B)

Databáze sjednocuje latinské texty různých žánrů a period, tematicky je velmi různorodá obsahuje kroniky, životy středověkých svatých, právní texty, teologické, filozofické a vědecké pakty. Obsahuje 900 textů, 5,804 diplomatických dokumentů od 450 autorů.


Monumenta Germaniae Historica (eMGH)

Jedná se o kritickou edici k německým dějinám. Obsahuje více než 3,700 textů do roku 1500. Dělí se na pět sérií (Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae a Antiquitates).


Database of Latin Dictionaries (DLD) včetně Dictionary of Medieval Latin from British Sources

Databáze obsahuje celkem 22 slovníků různého zaměření (významové, překladatelské, tematické, středověké a rané novověké). Obsahuje také Dictionary of Medieval Latin from British Sources. Jedná se o nejobsáhlejší sbírku latinských slovníků


Cross Database SearchTool

Jednotné rozhraní pro vyhledávání ve více latinských plnotextových databázích (ACLL, ALD, LLT-A/B, eMGH). Lze filtrovat období, autory, tituly, století a vybrané databáze. Ideální nástroj pro prvotní rešerši.

 

Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková