Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: archiv literárněkritického časopisu
Odkaz: http://infotrac.galegroup.com/itweb/masaryk?db=TLSH
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: GALE
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Muzikologie, Náboženství, Psychologie, Společenské vědy
Podrobný popis:

The Times Literary Supplement (TLS) - literárněkritický časopis vycházející od roku 1902. Jde o významný, autoritativní a velmi často citovaný zdroj v kritice a teorii anglicky psaných i dalších světových literatur, ve kterém publikovala řada předních kritiků i autorů.

TLS Historical Archive obsahuje kompletní faksimile vydání let 1902 až 2013.

Prostřednictvím  speciálního rozhraní Gale Primary Sources jsou k dispozici analytické nástroje (Term clusters a Term frequency).

Term clusters - zobrazuje skupiny společných témat v rámci klíčových slov.

Term frequency - zobrazuje četnost výskytu hledaných slov na časové ose.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková