Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press
Odkaz: https://www.cambridge.org/core/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: Cambridge University Press
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Kolekce více než 380 prestižních recenzovaných vědeckých časopisů z Cambridge university Press zahrnující jak oblast  společenských a sociálních věd (HSS - Humanities and Social Sciences), tak oblast přírodních věd, techniky a medicíny (STM - Science, Technology, Medicine).

Přehled všech časopisů je dostupný na https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals

Uživatelská příručka k využívání platformy Cambridge Core je dostupná zde.

Veškerý obsah je dostupný v rozmezí od roku 1998 až do současnosti.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.